Desember 2019 skriv Havneweb avtale med en av Norges største båtforening. Det er over 1100 plasser, pr idag, og de ønsker å utvide mot 1300 plasser i de nærmeste årene.
Etter grundig gjennomgang og befaring hos båtforening som bruker Havneweb valgte TBF Havneweb som nytt styringssystem.
Vi takker for tilliten

TBF har kontorer på Grilstad i Trondheim . Et flott nytt anlegg med over 400 plasser. I tillegg til dette er det 11 andre havner rundt om i Tronheim by.
Åpningstider på kontoret på Grillstad er Mandag – Torsdag 10:00 – 15:00 ​Fredag 10:00 – 13:00. Tlf: 73 52 11 59 E-post: post@trondheim-baatforening.no

https://www.facebook.com/trondheimbaatforening/?fref=ts