Styremøter og styresaker

Kall inn til styremøte gjennom Havneweb. Du legger inn hvilke saker som skal taes opp på styremøtet, og velger møtedeltagere. Systemer sender ut innkalling på SMS og epost, og sørger for automatisk påminnelse dagen før møtet. Legg inn kommentarer og status på styresakene direkte i Havneweb for full oversikt og historikk på hver enkelt styresak.

 

Se flere verktøy og moduler i havneweb

Siste nytt fra facebook