Årshjul og fremtidsplan

I modulen for årshjul kan du legge inn oppgaver som skal repeteres fra år til år eller enkelthendelser, slik at du har oversikt over fremtidige oppgaver i havnen. Fremtidsplan er en funksjon som hjelper deg å holde over kostnader og informasjon rundt fremtidige prosjekter.

 

Se flere verktøy og moduler i havneweb

Siste nytt fra facebook