Brukere og brukergrupper

Du har full oversikt over alle brukere i havna inkludert de som står på venteliste, men ennå ikke har fått tildelt plass. Med funksjonen for brukergrupper kan du lage dine egne grupper som gjør det enkelt å sende ut fellesinformasjon eller faktura effektivt. Brukerdata kan eksporteres til excel for bruk andre steder.

 

Se flere verktøy og moduler i havneweb

Siste nytt fra facebook