Kommunikasjon

Send ut informasjon på SMS eller epost til brukere. Her kan du bruke selvvalgte brukergrupper, eller forhåndsbestemte grupper som feks: alle andelshavere, alle i styret, alle på brygge X etc. Du kan lage maler slik at du kan sende ut standardisert informasjon.

 

Se flere verktøy og moduler i havneweb

Siste nytt fra facebook