Brygger og båtplasser

Full oversikt over brygger og båtplasser. Muligheter for å reservere og tildele båtplasser for både andelshavere og leietagere. Tildel plass ut fra tilgjengelige ventelister som kan sorteres både på ansiennitet og antall dager på venteliste. Brygger og båtplassdata kan eksporteres til excel slik at dataene kan brukes til andre formål. Alle hendelser på båtplassen har logg.

 

Se flere verktøy og moduler i havneweb

Siste nytt fra facebook