Thomas Zakariassen er økonomiansvarlig i A.T.M Invest i Fredrikstad. De kjøpte Onsøy havn i slutten av januar i år og uka etter hadde vi implementert Havneweb.
28.01. hadde vårt første møte og på slutten av møte sier Thomas «dette er det vi ser etter» også skrev vi en langtidsavtale. Takk for tilliten