Solnes Båthavnen ligger i Vestfjorden, syd av Tønsberg og ble tatt i bruk mai 1987. Vi har 200 plasser og er en offensiv, godt drevet båthavn.
Avtroppet Odd Fresvik fra Solnes båthavn har skrevet litt om deres erfaring med Havneweb:
Havneweb gir oss meget god oversikt over driften i havna. Enkel fakturering og oppfølging av betalte fakturaer. Fakturaen sendes enkelt ut på e-post med melding til brukerne på SMS. Vaktlista generes etter kriterier vi lar lagt for vakter. Lett!
Hjemmesiden vår www.solnes.eu er også generert av Havneweb. Her kan de som ønsker å leie eller kjøpe plass legge seg inn med sine behov. Dette har vi hatt mye glede av og det sparer oss i styret for masse tid med innlegging av brukere.
Brukerne har også fått tilgang til «min side» som synliggjør alle vakter, fakturaer og styremeldinger. De er godt fornøyd med SMS tjenesten som gir dem varsel når de skal ha vakt eller dugnad.
Havneweb gir oss god oversikt og stor tidsbesparelse. Anbefales!

Referansesjekk: Ole Herman Ødeskau mobil: 91872800