Nytt fra Agderposten
Arendal Havn har inngått en langsiktig avtale om bruk av Havneweb som administrasjons verktøy for drift av småbåthavnene. Takk for tilliten. Et av kravene i den kommunale anbudsrunden var implementering mot kommunens regnskapsystem, Xledge, og dette er nå implementert. Takk for godt samarbeid. Det er alltid hyggelig å jobbe med flinke folk.
Arendal Havn eier 27 småbåthavner på mange lokasjoner i hele kommunen med tilsammen nesten 1600 plasser. Småbåthavnene skal bidra til bosteds attraktivitet gjennom å sikre at alle som har ønske eller behov enkelt skal få tilgang til sjø, skjærgård og nasjonalparken ved bruk av egen båt.