Når Nærsnes Båtforening skal velge nytt styringsystem for havna er de nøye.
Vi har hatt noen konstruktive møter og en testperiode på testWeb`n til Havneweb.

Nærsnes Båtforening valgte en 5 års avtale med Havneweb fra 2015

Nærsnes båthavn har implementert Havneweb.
Er du interessert å høre hvordan styret gikk frem når de skulle velge system, snakk med Harald Sand på mobil 976 79 727